Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon MUET

Diantara arahan dan Panduan Pendaftaran MUET adalah seperti berikut: 1. SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI MUET Tiada sebarang syarat yang dikenakan untuk menduduki MUET. . 2. TEMPOH SAH LAKU Keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah sehingga 18 November 2013 manakala keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah…

Continue Reading →

BERITA: Setiap Mahasiswa Wajib Lulus MUET

Setiap mahasiswa di universiti tempatan wajib lulus Malaysian University English Test (MUET) sekurang-kurangnya band 3, sebagai syarat untuk mereka menamatkan pengajian masing-masing. Menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah berkata bagaimanapun penetapan itu bergantung kepada kursus tertentu yang memerlukan penguasaan bahasa Inggeris yang lebih tinggi seperti kursus undang-undang.

Continue Reading →